Identiteit

De populatie leerlingen van Dalton IKC Plechelmus is een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving. Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen zich staande kunnen houden in een multiculturele wereld, waar ze als  sociale burgers op een respectvolle wijze deel kunnen nemen.
Het Katholieke geloof is onze bron, Pasen, Pinksteren en Kerst vieren we op een eigentijdse manier in onze school. Hiernaast er is ook aandacht voor feesten van andere geloven. We verbinden elke dag Identiteit, Dalton en Burgerschap met elkaar, zodat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de wereld in en buiten de school.

 

 

We werken vanuit zes kernwaarden, deze hebben we gekoppeld aan onze dalton spreuken
– Passie, – Alles waar je ogen van gaan sprankelen, moet je doen! –
– Verantwoordelijkheid, – Verantwoordelijkheid nemen begint bij jezelf. –
– Samenwerking, – Alleen ga je sneller, samen kom je verder. –
– Reflectie, – De manier waarop jij iets doet, hoeft niet de enige manier te zijn. –     
– Verbinding, – Je hoort mij wel maar luister je ook? – 
– Verwondering – Let op de kleine dingen, die zijn belangrijker dan je denkt. –

 

Deze kernwaarden zijn gevisualiseerd in de hal van de school. In de periode dat er één kernwaarde centraal staat, is deze zichbaar in de klas en op de taakbrief. Gedurende die periode wordt er naar  verwezen of op gereflecteerd.

 


 

Kwink is een digitale methode die we structureel gebruiken om de zes kernwaarden aan te vullen. Kwink biedt lessen sociaal – emotioneel leren (SEL) en lessen burgerschap voor de groepen 1 tot en met 8. De methode is gericht op preventie. (pesten, veilige groep). Samen met de zes kernwaarden voldoet Kwink aan een verantwoord en compleet aanbod.