Leerlingenzorg

Op Dalton IKC Plechelmus volgen wij de algehele ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet. We kijken niet alleen naar de leeropbrengsten, maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling. De vorderingen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.
Per schooljaar zijn er meerdere keren groepsbesprekingen waardoor we samen een goed beeld hebben van de (werk)sfeer binnen een groep. Daar waar we merken dat het standaard aanbod voor leerlingen niet toereikend is, gaan we op zoek naar een passend aanbod.

 

Binnen ons IKC is een logopedie praktijk aanwezig en werken wij nauw samen met onze leerkrachten en andere (externe) deskundigen, zodat zorg dichtbij is voor onze kinderen. Bij leer- en of gedragsvragen bieden wij zoveel mogelijk zorg op maat en hebben wij de mogelijkheid ondersteuning aan te vragen bij het schoolondersteuningsteam (SOT). Wanneer er zorgvragen ontstaan, worden ouders altijd nauw betrokken om samen te kijken naar wat nodig is.