Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van 8 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Deze leerlingenraad vergadert zes keer per jaar met onze Daltoncoördinator.
De leerlingenraad heeft een voorzitter, die de agenda maakt en een notulist, die de notulen verzorgt. De overige leerlingen zijn lid. Ze vertegenwoordigen de groep waarin ze zitten. Voorafgaand aan de vergadering worden agendapunten en overige actuele zaken in de groep besproken.

 

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:
1. Naar welk goed doel gaat de kerstopbrengst?
2. Wat wordt het klassencadeau op 5 december?
3. Hoe gaan we om met afval scheiden op school?
4. Welke spelmaterialen kiezen we voor het schoolplein?

 

Dalton IKC Plechelmus vindt het heel belangrijk te weten hoe kinderen over actuele thema’s denken. Via een stemming, in het begin van het schooljaar (in de eigen groep) kan een leerling een plek in de leerlingenraad verkrijgen. Dit na een persoonlijke presentatie. Door lid te worden van de leerlingenraad krijgen de leerlingen de kans om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van de school.