Medezeggenschapsraad

Regelmatig ziet u op het nieuws of in de krant iets over ontwikkelingen in het onderwijs. En het is net als met het weer, iedereen heeft er een mening over: ministers, onderwijsvakbonden, onderwijsinspecteurs, besturen, leerkrachten, maar ook ouders. Dat is niet zo verwonderlijk want als ouder wilt u het beste voor uw kind en daar hoort goed onderwijs bij.
De Medezeggenschapsraad (MR) volgt de ontwikkelingen op gebied van onderwijs nauwlettend en werkt daarbij samen met de directie, de Ouderraad, het schoolbestuur en de GMR (dit is een overkoepelende medezeggenschapsraad binnen de stichting Symbio). De MR is een gekozen vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders en afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en instemmingsrecht bij allerlei beslissingen die genomen moeten worden.

 

Het kan zijn dat u als ouder vragen of ideeën heeft over het onderwijs van deze school of dat u uw mening naar voren wilt brengen. Leden van de MR staan u graag te woord en stellen uw betrokkenheid op prijs. Ook bent u als ouder welkom bij de MR-vergadering en kunnen uw opmerkingen meegenomen worden. Als u zich een week van te voren meldt, kan de secretaris van te voren bepaalde stukken die ter sprake komen aanleveren.

 

Leden van de Medezeggenschapsraad 

Voorzitter  Hanneke de Vries
Leerkracht  Manon Karperien
Leerkracht  Carla Klootwijk 
Ouder  Luuk van Dorth

 

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft of als u een MR- vergadering wilt bijwonen, kunt u ons altijd mailen. mr@plechelmusschool.nl

 

Het regelement en het jaarverslag van de MR kunt u hieronder lezen door op de link te klikken: