Ouderraad

De OR wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders. Zij functioneren als klankbord tussen ouders, de directie en MR. De OR wordt bijgewoond door een leerkracht en de directeur.
De OR vergadert 6 keer per jaar, deze vergaderingen worden bijgewoond door 2 leerkrachten en de directeur. Elk jaar organiseert en faciliteert de OR, samen met de leerkrachten en hulpouders, verschillende activiteiten binnen de school. Elk OR-lid is betrokken bij 1 of meer activiteiten, samen verdelen we de taken in het jaar. De OR is betrokken bij:

– planning en organisatie van Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, Avondvierdaagse en Schoolreis

– inkoop van materialen, eten, drinken en lekkere traktaties

– planning en organisatie van schoolfotografie

– innen en beheren van jaarlijkse schoolbijdrage en bijdrage voor schoolreisje

– jaarlijkse begroting en jaarafrekening

 

Ouderbijdrage
In het begin van elk schooljaar wordt u benaderd voor de ouderbijdrage. De OR-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Ook betaalt u elk schooljaar een extra bijdrage voor het schoolreisje. De kosten zijn afhankelijk van o.a. de activiteit, locatie en vervoerskosten. Via de weekbrief krijgt u daar meer informatie over.

 

Hulpouders
De Ouderraad kan bij de planning en organisatie van de activiteiten niet zonder de inzet van extra hulpouders. Extra hulp in de vorm van meedenken over de invulling van een feestdag, het versieren van de ruimtes in en rond school, het halen van boodschappen en het begeleiden van kinderen bij activiteiten. Een eerste oproep wordt ruim van te voren (4-6 weken) gevraagd via de weekbrief. Een tweede oproep, bij te weinig aanmeldingen, zal via de klassenouder worden gesteld. Mochten er toch te weinig helpende handen zijn, kan het voorkomen dat de betreffende activiteit geen doorgang kan vinden. Dit zou heel jammer zijn voor de kinderen en daarom willen we natuurlijk ons best doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen!

 

Leden van de Ouderraad

Voorzitter

Marianne Heutinck

Penningmeester

Erwin Hoving

Secretaris

Volgens rooster

Lief en leed

Sharon van Dam / Marion Hulstijn

PR & Communicatie

Tineke Janssen- Prins

Algemeen lid

Charlotte Crombag

Algemeen lid

Fatma Gunebakan

Algemeen lid

Imke Meester

Algemeen lid

Marleen Engelbertink

Algemeen lid Peuterspeelschool Anouk Kessels
Algemeen lid Peuterspeelschool Dalita Issa

 

Neem gerust contact op met de Ouderraad indien u vragen, suggesties of mededelingen heeft. Met klachten en/of problemen kunt u zich eerst richten tot de eigen leerkracht en/of de directie. Daarnaast verwelkomen we graag nieuwe leden binnen de OR. Mocht u interesse hebben om in de OR plaats te nemen of eens vrijblijvend aan te sluiten bij een vergadering, dan horen wij dat graag via de mail!

 

Contact
U kunt de OR bereiken via mailadres – or@plechelmusschool.nl – of door 1 van de leden van de OR te benaderen op het schoolplein.

 

Met vriendelijke groet,
Leden van de Ouderraad